Home About Portfolio Exhibitions Workshops Charity Contact
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share via e-mail Print

Enchanté: Pleased to meet you…

Enchanté under construction - 2012
Aangenaam kennis te maken… Mijn naam is Enchanté. Schrik je van mij? Dat kan ik me wel een beetje voorstellen, want de meeste mensen associëren mij met dood en verderf en alle slechte dingen op deze wereld. Eén van mijn broers zorgt dat hij ter plaatse is bij elke natuurramp en oorlog die op deze wereld ontstaat en hij wordt gevreesd en verafschuwd. Maar niet onze hele familie is zo wreed… Wil je alsjeblieft verder kijken? Zie je de lach om mijn mond? En dat mijn zwart, nu ik eenmaal uit de duisternis ben, langzaam goud kleurt? Niemand bestaat uit alleen maar mooie dingen. En pas als je de duistere kant van jezelf accepteert, kan je ook die kracht positief aanwenden. Eigenlijk zou ik je beste vriend kunnen zijn…. Als je het maar toe zou laten.


Pleased to meet you… my name is Enchanté. Do I scare you? I can imagine, because most people associate my face with death and fear. My big brother makes sure he’s present whereever there is disaster or war and he is feared all over. But not our whole family is cruel…. Please take a closer look. See the smile around my lips. And realize that, now that I escaped from the darkness, my black slowly turns to gold. Everyone has his down- and dark sides. And only once you accept those dark sides, you can use those powers in a positive way. As a matter of fact, I could be your best friend…  If you would only allow it.


Het verhaal van Conny:


In 2011 volgde ik keramieklessen bij Maaike Drummen in Zaltbommel. In 15 avonden snuffelden we aan zeven verschillende keramiektechnieken. Eén van de opdrachten was het maken van een masker. Een flinke plak klei kreeg de basisvorm door de plak op mijn eigen gezicht te leggen en de plekken van ogen, neus en mond vast te leggen. Een beetje verstikkend was het wel… Ik had geen idee wat het moest worden, maar na het vormen van een wat wrede mond en het maken van de neus, sneed ik uit de omringende klei als vanzelf hoorntjes en een hals. Enchanté was geboren. Na het glazuren lag het masker meer dan een jaar in mijn atelier, geduldig wachtend om

gebruikt te worden. Ik wist niet goed wat ik er mee moest doen. Toch een beetje angstig voor zijn uitstraling. En iets vaags van “wat zullen andere mensen er van vinden”. Maar ik ging hem langzaam anders zien. Het is het stukje van mij dat altijd wil dat mensen anders naar dingen kijken. De creativiteit die zorgt dat ik zelf naar alles anders kijk. En dus ging ik aan het werk met klei, glas, glasfusing, Van Gogh glas, grint, dikke klodders lijm en, om het effect nog wat dramatischer te maken, rode led lampjes. Ziehier het resultaat.


Conny’s story:


In 2011 I joined a ceramic artist class of Maaike Drummen in Zaltbommel. One of the projects was making a mask. The basic shape of the face was made by putting a slab of clay over my face and defining the location of eyes, nose and mouth that way. I had no idea of what it would become, but after modeling a more or less cruel mouth and adding the nose, all of a sudden I cut hornes and a neck out of the remaining clay. Enchanté was born. The mask was in my studio for more than a year, patiently waiting to be used in a mosaic. I was kind of scared of the energy and the effect that it might have on others. But slowly my emotions changed. Enchanté is the part of me that wants to challenge people to look at things in a different way. It’s the creative drive that makes me look at everything in a different way. So I worked on his place in this world with clay, glass, glass fusings, Van Gogh glass, gravel, loads of glue,  and for an even more dramatic effect, red led light. Here’s the result.